tegemoetkoming in lidgeld en kosten van sportkampen door ziekenfonds

 

De verschillende ziekenfondsen geven een tegemoetkoming aan leden of jeugdleden die sport beoefenen.
In veel gevallen kunnen NERO leden genieten van een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld of de kosten van het sportkamp.
Om de terugbetaling te krijgen is meestal vereist dat je de aanvullende verzekering of het "voordelenpakket" bij het ziekenfonds hebt afgesloten en minstens 6 maanden lid moet zijn.
In de meeste gevallen moet je een formulier gebruiken van je eigen mutualiteit. Het ingevulde formulier kan dan worden afgegeven aan een van de NERO bestuursleden en je krijgt het dan gestempeld en getekend terug.

Hieronder is een overzicht van wat de verschillende ziekenfondsen terugbetalen (toestand op 22/08/2008).


Ziekenfonds


tussenkomst lidgeld

tussenkomst kosten sportkamp (kinderen tussen 6 en 16 jaar)

Partena – Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen

15 € per jaar voor iedereen die aangesloten is bij een sportclub die aan bewegingssport doet.
Aanvraagformulier

maximum 40 € per kalenderjaar (1 sportdag komt niet in aanmerking!).
Meer informatie.

Ziekteverzekering VEV / Onafhankelijke Ziekenfondsen

12 € per kalenderjaar voor alle gezinsleden ongeacht de leeftijd.
Meer informatie.

5 € per dag per kind tot 20 dagen per kalenderjaar. Een bewijs van de club met de bevestiging dat je zoon of dochter aan het kamp heeft deelgenomen moet aan het ziekenfonds worden overlegd.
Meer informatie.

Socialistische Mutualiteiten van Brabant

10 € per jaar voor leden van 6 tot en met 25 jaar. Meer informatie.

geen tussenkomst (alleen tegemoetkoming voor sportkampen georganiseerd door BLOSO en ADEPS)

Christelijke Mutualiteit (St. Michielsbond)

15 € voor leden onder 25 jaar, met een gecombineerd maximum van 25 € jaarlijks voor lidgeld + sportkamp.
Aanvraagformulier

15 € voor leden onder 25 jaar, met een gecombineerd maximum van 25 € jaarlijks voor lidgeld + sportkamp.
Aanvraagformulier

Liberale Mutualiteit van Brabant

  • 50% van het jaarlijks lidgeld met een maximum van 30 € per kalenderjaar voor alle kinderen tot en met 21 jaar
  • een maximum van 15 € voor alle leden vanaf 22 jaar.

Aanvraagformulier te bekomen in je mutualiteitsafdeling.
Meer informatie.

1,20 € per dag per kind tot 20 dagen per kalenderjaar.
Meer informatie.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

maximum 30 € voor alle leden ongeacht de leeftijd
Info en aanvraagformulier

maximum 30 € per kalenderjaar voor een sportkamp.
Aanvraagformulier.

Let op: ook werkgevers uit de openbare sector (bv. personeelsleden van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Openbare Instellingen kunnen tot 50% tegemoetkoming in de kosten krijgen) of uit de privé-sector geven soms tegemoetkomingen in de kosten van lidgeld van sportverenigingen of kosten van sportkampen. Die blijven hierboven buiten beschouwing.