Spelregels

 

 

Hieronder vinden jullie een praktische beschrijving van het badminton spel en de regels. Mocht je meer wilen weten, dan kun je de officiële spelregels bekijken zoals die door de Vlaamse Badminton Liga zijn uitgegeven in de verkorte versie of de volledige versie.

 

 

Badminton is een sport die wordt gespeeld met rackets en een shuttle. De shuttle, die kan zijn gemaakt van nylon of van veren, wordt over een net heen-en-weer geslagen met de rackets. Badminton wordt in een zaal gespeeld zodat er geen hinder van wind is. Er zijn verschillende vormen: mannen/vrouwen singles, gemengd dubbel en mannen/vrouwen dubbels. Inhoud van algemene spelregels:

1- Speelveld

2- Nieuwe puntenscore

3- Spelsoorten

4- Techniek en slagen

5- Fouten

 

1-Speelveld

Afbeelding:Badmintonveld met afmetingen.svg

Het veld wordt in tweeën gedeeld door een net op 1,55 meter hoogte bij de staander. In het midden mag het net niet lager hangen dan 1,525 meter. Het net zelf moet 0,76 meter hoog zijn. De touwen waarvan het net gemaakt is moeten donker van kleur zijn en van gelijkmatige dikte. De maaswijdte mag variëren van 15 tot 20 millimeter. Er wordt onderhands geserveerd naar het veld schuin tegenover het vak van waaruit wordt geserveerd. Hierbij mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket niet boven de heup uitkomen. Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden. De shuttle wordt over het net heen en weer geslagen (een rally). Zodra de shuttle op de grond komt, wordt het spel gestopt. Afhankelijk van of de shuttle binnen / op de lijnen (in) of buiten de lijnen (uit) valt wordt beoordeeld hoe het spel doorgaat. Als de shuttle op de grond komt door een fout van de serverende partij, wordt de service aan de andere partij overgedragen. Als de fout gemaakt is door de tegenpartij, krijgt de serverende partij een punt.

2-Nieuwe puntenscore

Tijdens haar jaarlijkse Algemene Vergadering van 6 mei 2006 heeft de International Badminton Federation (IBF) beslist om een nieuw telsysteem in te voeren. Officiëel noemt het nieuw systeem Rally Point Scoring System (3 x 21). In België wordt deze nieuwe telling van toepassing vanaf het seizoen 2006 - 2007. Ze geldt voor alle officiële tornooien en competities vanaf de 1ste nationale tot de laagste provinciale reeksen. Het nieuwe scoresysteem wordt integraal ingevoerd door de BBF, de VBL en LFBB.

Wat verandert er?

"Elke gewonnen rally levert een punt op. Het is dus verleden tijd om alleen maar op je eigen service punten te kunnen scoren. Er wordt gespeeld naar 21 punten per game. Deze telling geldt voor alle disciplines, dus ook de dames enkel. Je moet ook niet alleen tot 21 kunnen tellen, je moet zelfs tot 30 kunnen tellen, want wanneer het 20-20 wordt, moet je de game met 2 punten verschil winnen. Eén uitzondering: bij 30 stopt de game sowieso. Dus als de game doorgaat tot 29-29 wint diegene die het volgend punt scoort.

Nog een grote nieuwigheid is dat er halverwege elke game een interval van 1 minuut komt: zodra iemand 11 punten heeft gescoord, mag je dus gaan drinken en handjes afdrogen. In principe wordt dit niet meer toegestaan tijdens de wedstrijd (maar dit is nog altijd enkel een principe en geen regel). Tussen de 1ste en de 2de game zal er een interval van maximaal 2 minuten zijn. Eventueel is er ook een interval van 2 minuten tussen de 2de en de 3de game. Spelers mogen niet meer weg van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter. De boodschap is dus alles bij de hand te hebben, want het 5-minuten interval om rustig een wandelingetje te gaan maken tussen de tweede en derde game bestaat niet meer.

En wat met de opslag? In het dubbelspel is er nog maar één servicebeurt en iedereen kan scoren, zowel de serveerder als de ontvanger. Er zal dus meer op de service getraind mogen worden, want die komt, vooral in dubbel, een pak meer onder druk te staan. Hoe je juist bij de service in dubbel moet gaan staan en wie wanneer mag serveren of ontvangen is makkelijker op het speelveld of met tekeningetjes uit te leggen. Het duurt even om het gewoon te worden, maar “no panic”, er zit zelfs logica in.

Enkele principes:

 1. er is één opslagbeurt
 2. alleen bij je eigen service wissel je van serveervak als je een punt maakt

bij service over geldt:

 • is de score even, dan begint de speler die rechts staat
 • is de score oneven, dan begint de speler die links staat

Hier volgen enkele voorbeelden:

test

test

test

Verlenging

Komt men in een game tot een gelijke stand van 14-14, dan mag het team dat het eerst 14 heeft bereikt de game verlengen met 2 punten. Wordt er verlengd dan wint het team die het eerst 17 punten heeft bereikt de game. Bij de dames enkel mag bij de stand 10-10 worden verlengd met 3 punten. Ook hier heeft de partij die het eerst 10 punten heeft bereikt het recht om te verlengen. Een game eindigt dan bij 13 punten.

Fouten

 1. Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de serveerder
 2. Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het serveervak
 3. Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerder
 4. De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft aangeraakt buiten het serveervak op de grond
 5. De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door geslagen
 6. Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan
 7. Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan
 8. De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 meter)
 9. De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander voorwerp buiten het speelveld geslagen
 10. Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen
 11. Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde manier de wedstrijd.

Er mag opnieuw geserveerd worden wanneer:

 1. De ontvangende partij nog niet klaarstond
 2. Niet duidelijk is of de shuttle in of uit was
 3. Er van buitenaf wordt gehinderd

Algemeen

Er is geen sprake van een fout wanneer de shuttle tijdens een rally of bij een service het net raakt en toch reglementair in het speelveld valt. Grenslijnen horen altijd bij het desbetreffende speelveld.

En is dit systeem nu leuker of niet?

Als toeschouwer of scheidsrechter lijkt het spel toch aangenamer om volgen. Er gebeurt meer tijdens een wedstrijd en elke rally wordt beloond (of afgestraft) met een punt. Geen elfendertig keer meer service over dus alvorens er nog eens een punt wordt gescoord. En over mijn ervaringen tijdens de Thomas & Uber Cup – Europese voorronde in Thessaloniki in februari van dit jaar ,wil ik het volgende kwijt. De spelers gaan er niet defensiever door spelen. Integendeel, ze gaan telkens opnieuw voor het punt. Wel is gebleken dat een kloofje van 4 punten in de 2de helft van een game nog zeer uitzonderlijk goedgemaakt wordt. Een trage start kan je je misschien nog permitteren (dat werd nog wel in veel gevallen opgehaald), maar op het einde van een game een tegenstander laten uitlopen is behoorlijk dodelijk, dan moet je echt voor elk punt blijven gaan. Anders is het snel inpakken en wegwezen. Algemeen genomen duurt de dames enkel nu langer en wordt de gemiddelde duur van wedstrijden constanter. De extreem korte of lange wedstrijden komen veel minder meer voor dan vroeger. En voorlopig zijn er ook iets meer 3-gamers.

3-Spelsoorten

Single

De single (ook wel enkel genoemd) wordt op een lange, smalle baan gespeeld. Voor de breedte gelden de binnenste lijnen, voor de lengte de achterste lijn. De score tijdens een game loopt zowel bij dames en heren tot 21. Men heeft één servicebeurt per persoon; maakt de serveerder/serveerster een fout dan gaat de service naar de tegenstander en kan hij of zij punten maken. Er kunnen zowel punten gemaakt worden door de serverende als de ontvangende partij. Bij een even aantal punten wordt geserveerd uit het rechter serveervak, bij een oneven aantal uit het linker. Wanneer de stand dus 20-20 is, wordt er door gespeeld tot dat een van beide teams een verschil van 2 punten heeft weten te behalen. (bijv. 22-20). Het kan voorkomen dat de stand 29-29 wordt. In dit geval zal het 30ste punt de beslissende zijn.

Gemengd dubbel (Mix)

test

Bij het gemengd dubbel spelen een man en een vrouw samen. Net als bij singlen hebben beide partijen één servicebeurt. Na elk gewonnen punt moet het serverende koppel van serveervak wisselen. Wordt in de servicebeurt een fout gemaakt, dan gaat de servicebeurt over naar de tegenstanders. De service wordt bij 0 of een even aantal punten vanuit het rechter, en bij een oneven aantal punten vanuit het linkerserveervak gegeven. Dames beginnen de wedstrijd altijd rechts. De set gaat tot eenentwintig. Hierbij moet een verschil van twee punten zijn. Wanneer de stand dus 20-20 is, wordt er door gespeeld tot dat een van beide teams een verschil van 2 punten heeft weten te behalen. (bijv. 22-20). Het kan voorkomen dat de stand 29-29 wordt. In dit geval zal het 30ste punt de beslissende zijn. Het veld is bij de service breed en kort. Na de eerste service speelt men op het gehele veld (breed en lang).

Mannen- of vrouwendubbel

Bij een mannen- of vrouwendubbel spelen twee mannen of twee vrouwen samen. Dezelfde regels gelden als bij het gemengd dubbel.

4-Techniek

De slagtechniek bij badminton kan je onderverdelen in 2 categorieën: de rotatieslagen en de extensieslagen. Bij de eerste, de rotatieslagen, wordt een rotatie van de onderarm gebruikt (de pols blijft in theorie gestrekt!). Bij de tweede, de extensieslagen, gebruikt men geen rotatie, men duwt de pluim als het ware over het net.

Slagen

 • Clear: Een verdedigende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
 • Smash: Een aanvallende slag. De shuttle wordt hoog gepakt en met hoge snelheid naar beneden geslagen.
 • Lob: Een verdedigende slag. De shuttle wordt laag gepakt en hoog naar het achterveld van de tegenspeler gespeeld.
 • Drop (achter): Een aanvallende slag. De shuttle wordt van achteren hoog gepakt en kort over het net gespeeld. Dit kan met een boogje zijn, maar ook directe slag naar het net.
 • Drop (voor): Een aanvallende slag. De shuttle wordt van voor kort over het net gespeeld. Dit is altijd met een boogje. Deze slag wordt vaak netdrop genoemd.
 • Drive: Een aanvallende slag. De shuttle wordt van de zijkant van het veld met een zijdelinge beweging snel over het net geslagen.

5-Fouten

Badminton kent de volgende fouten:

 • een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
 • de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
 • een speler slaat de shuttle in het net
 • een speler raakt de shuttle meer dan één keer, tenzij het in eenzelfde beweging is
 • een speler raakt de shuttle met zijn lichaam
 • een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is
 • een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
 • een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
 • een speler slaat de service in het verkeerde vak
 • een speler serveert voordat de tegenspeler klaarstaat.
 • een speler serveert en het blad komt boven het middel voordat de shuttle het blad verlaten heeft.
 • een speler serveert en de shuttle raakt het blad boven de hand waarmee de speler serveert.
 • de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)

Wanneer de scheidsrechter niet zeker weet of hij de goede beslissing maakt, kan hij een let geven. Dit komt voor wanneer er bijvoorbeeld niet duidelijk is of de shuttle in of uit was en wanneer niet duidelijk was of de tegenstander klaarstond (zo niet, dan een let). Een let houdt in dat de gespeelde punt opnieuw gespeeld moet worden.

 

Begin